О нама

Нишки културни центар је градска установа културе која на годишњем нивоу организује више од две стотине концепцијски различитих програма, фокусирајући се на најразличитије актуелности из књижевног, музичког, филмског и видео, ликовног, позоришног, образовног и научно-популарног, односно друштвеног живота града, региона, земље и света. Има развијену и разноврсну издавачку продукцију, а реализује и бројне програме из области културног аматеризма. Реч је, такође, о установи која је током прошле, као уосталом и претходних година, организовала и реализовала готово све значајније нишке градске манифестације, као и велики број других комплексних програма из области културе и уметности.

Сваке године Нишки културни центар овдашњој јавности представља неке од најважнијих домаћих делатника у области културе и доводи у Ниш бар неколико светски познатих и признатих уметника и научника. Програмске активности редакција Основних и Посебних се организују на различитим местима у граду (факултети, школе, градске општине, градски платои и тргови, сале других градских установа културе), а не само у просторијама Установе. Намера је да НКЦ своје програме на што активнији начин приближи што већем броју наших суграђана, а нарочито младима.

Такође, амбициозни су и планови у области издаваштва, јер је задатак Нишког културног центра да, уз подршку Града, постане истински репрезентативна градска издавачка кућа, како би се у што већој мери надоместило нестајање са домаће издавачке сцене некада веома репрезентативних нишких издавача. Акценат ће и ове године бити на оним издањима по којима је Нишки културни центар протеклих година препознатљив, не само у домаћим, већ и у регионалним оквирима.

Реч је о репрезентативним часописима као што су Градина, Унус Мундус и Филаж. НКЦ настоји да и у домену филмске литературе направи даље издавачке искораке с намером да остане један од кључних српских издавача репрезентативне литературе из ове области. НКЦ пружа подршку и младим и талентованим писцима, као што не занемарује и ветеране писане речи, који су у прошлости својим делима и наградама које су освајали вишеструко задужили нашу локалну средину.

Нишки културни центар сваке године огромну енергију улаже у организовање јавних градских манифестација, као и у све друге сложеније програмске активности које имају карактер манифестација и фестивала, а третирају се као посебни пројекти Установе Нишки културни центар. НКЦ се посебно ангажује на што активнијој медијској и свакој другој презентацији свих манифестација, не само у домаћим, него и у регионалним оквирима, јер је реч о догађајима који су својеврсни брендови Ниша, Нишавског округа, југоисточне Србије, па и целе државе.